Revír

411 118 LABE 24 E - MO Tři Dvory

  • Veletovský rybník v k. ú. Veletov - Tři Dvory 9,5 ha
  • Jezero Ostrov Tři Dvory 2,5 ha

Míra kapra je 40 cm, štiky 55 cm. Lov sumce na bójku s možností zavážení povolen. Kapr nad 65 cm (včetně) se musí bez prodlení a s maximální šetrností vrátit zpět do rybářského revíru, kde byl uloven. Zajíždění dvoustopých motorových vozidel na pobřežní pozemky je zakázáno. 


RMV 411 159 - Koupaliště Tři Dvory

  • Koupaliště Tři Dvory 3,5 ha
  • mimopstruhový

Na tomto revíru platí dodatky.