Povolenky + Výzva 2024

26.12.2023

Vážení rybáři,

veškeré povolenky ČRS budou v roce 2024 vydávány již výhradně prostřednictvím Rybářského informačního systému ČRS (RIS). V systému je třeba aktualizovat stávající a doplnit dosud neevidované údaje, jedná se zejména o údaje na kartě člena (adresa bydliště, kontakty, evidenční číslo a další).

Výdej povolenky tak může trvat déle než jste byli zvyklí. Je třeba mít s sebou všechny potřebné doklady:

  • Platný rybářský lístek

  • Členský průkaz

  • Doklad totožnosti

  • Kartu ZTP (pokud jste jejím držitelem a uplatňujete nárok na zlevněnou povolenku)

  • Brigádní průkazku

Před výdejem nové povolenky je samozřejmě nutné vrátit staré úlovkové lístky, členská známka se již fyzicky do členské legitimace nenalepuje. Každé nasazení nového systému je komplikovanou záležitostí, proto si Vás dovolujeme požádat o trpělivost během prvotních výdejů. Pokud můžete, odložte výdej povolenky a zaplacení členství na později.

výbor MO Tři Dvory