RYBÁŘI
TŘI DVORY

MO Tři Dvory


Od založení po dnešek.

Rybářský spolek ve Třech Dvorech byl založen 7. 7. 1928. Ustavující schůze proběhla za účasti 16 členů v hospodě pana Šlechty. V roce 1946 došlo ke sloučení s kolínským spolkem. Po té jsme se osamostatnili a fungovali jako samostatně hospodařící organizace. Zároveň nám bylo z hospodaření odejmuto Labe. Po několika letech došlo k přehodnocení situace a vstoupili jsme do společného hospodaření. Stali jsme MO ČRS ve Středočeském územním svazu. Do společného hospodaření jsme vložili revíry Veletovský rybník a jezero Ostrov pod jedním číslem 411 118 LABE 24E-MO Tři Dvory. Koupaliště Tři Dvory se stalo Revírem místního významu pod číslem 411 159 ( viz revíry). V tomto režimu pracujeme dodnes. Pravidelně se scházíme na Rybářské baště ve Třech Dvorech vždy první pátek v měsíci od 18.00 hod z. č. a 19.00hod. l. č. dle potřeby je svolána mimořádná schůze.

Výbor pracuje v tomto složení.

Předseda: Bc. Jiří Srb

Místopředseda: Josef Zmátlo

Jednatel: Petr Kratochvíl

Hospodář: Aleš Kváča

Zástupce hospodáře: Jaroslav Serbus

Pokladní: Ivana Říhová

Správce pergoly: Ladislav Havránek

Členové výboru: 

Josef Slavík

Jaroslav Slavík

Václav Cabrnoch

Martin Valíček

Ostatní spolupracovníci výboru: Jiří Kratochvíl, účetnictví vede Líba Svíčková a rybářský kroužek pro děti vede Martin Čech.

Termín pro zaplacení členství a výdej povolenek je 20.6. 2020 od 08:00 do 11:00 hodin na Baště 


!!!Brigády pouze po telefonické domluvě kdykoliv!!!

!!!Opatření k výdeji povolenek!!!

Opatření k výdeji povolenek

Po dobu platnosti vládních opatření bude výdej povolenek v naší organizaci upraven takto:

1) člen na email krol@volny.cz , popřípadě telefonicky sdělí o jakou povolenku má zájem

2) následně mu v nejbližší možné době bude zpětně na email, popřípadě telefonicky sdělen termín, kdy a za jakých podmínek mu bude možné povolenku vydat. (Je nutné tedy vyčkat na zpětné potvrzení a dodržet stanovené časy)

Na základě rozhodnutí ČRS se povinnost zaplatit členství do konce dubna odkládá. Členství tak půjde zaplatit i po tomto termínu. Konečné datum pro zaplacení bude stanoveno po ukončení mimořádných opatření. Kdo si tedy pro tento rok chce zaplatiti pouze členství a nebude si brát povolenku, ten ať počká a členství si zaplatí až po ukončení mimořádných opatření. Otermínech pro zaplacení členství Vás budeme na stránkách informovat. 

S ohledem na zpřísněná opatření vlády České republiky týkající se šíření koronaviru, jsou do odvolání zrušeny termíny výdeje povolenek a členských známek, včetně brigád. Jakmile to situace dovolí, bude vše obnoveno. Sledujte naše internetové stránky.Děkujeme za pochopení.           výbor MO Tři Dvory