Rybáři

Od založení po dnešek.

Rybářský spolek ve Třech Dvorech byl založen 7. 7. 1928. Ustavující schůze proběhla za účasti 16 členů v hospodě pana Šlechty. V roce 1946 došlo ke sloučení s kolínským spolkem. Po té jsme se osamostatnili a fungovali jako samostatně hospodařící organizace. Zároveň nám bylo z hospodaření odejmuto Labe. Po několika letech došlo k přehodnocení situace a vstoupili jsme do společného hospodaření. Stali jsme MO ČRS ve Středočeském územním svazu. Do společného hospodaření jsme vložili revíry Veletovský rybník a jezero Ostrov pod jedním číslem 411 118 LABE 24E-MO Tři Dvory. Koupaliště Tři Dvory se stalo Revírem místního významu pod číslem 411 159 ( viz revíry). V tomto režimu pracujeme dodnes. Pravidelně se scházíme na Rybářské baště ve Třech Dvorech vždy první pátek v měsíci od 18.00 hod z. č. a 19.00hod. l. č. dle potřeby je svolána mimořádná schůze.

Výbor pracuje v tomto složení.

Jiří Srb - předseda

Josef Zmátlo - místopředseda

Petr Kratochvíl - jednatel

Aleš Kváča - hospodář

Jaroslav Serbus - zástupce hospodáře

Ivana Říhová - pokladní

Václav Cabrnoch - člen výboru

Jan Doležal - člen výboru

Ladislav Havránek - člen výboru

Bohumil Procházka - člen výboru

Jaroslav Slavík - člen výboru


Dozorčí komise.

Pavel Zeman - předseda

Vladislav Novák - člen

Karel Nápravník - člen

Ostatní spolupracovníci výboru: účetnictví vede Líba Svíčková a rybářský kroužek pro děti vede Martin Čech.