RYBÁŘI

TŘI DVORY

MO Tři Dvory


Od založení po dnešek.

Rybářský spolek ve Třech Dvorech byl založen 7. 7. 1928. Ustavující schůze proběhla za účasti 16 členů v hospodě pana Šlechty. V roce 1946 došlo ke sloučení s kolínským spolkem. Po té jsme se osamostatnili a fungovali jako samostatně hospodařící organizace. Zároveň nám bylo z hospodaření odejmuto Labe. Po několika letech došlo k přehodnocení situace a vstoupili jsme do společného hospodaření. Stali jsme MO ČRS ve Středočeském územním svazu. Do společného hospodaření jsme vložili revíry Veletovský rybník a jezero Ostrov pod jedním číslem 411 118 LABE 24E-MO Tři Dvory. Koupaliště Tři Dvory se stalo Revírem místního významu pod číslem 411 159 ( viz revíry). V tomto režimu pracujeme dodnes. Pravidelně se scházíme na Rybářské baště ve Třech Dvorech vždy první pátek v měsíci od 18.00 hod z. č. a 19.00hod. l. č. dle potřeby je svolána mimořádná schůze.

Výbor pracuje v tomto složení.

Předseda: Bc. Jiří Srb

Místopředseda: Josef Zmátlo

Jednatel: Petr Kratochvíl

Hospodář: Aleš Kváča

Zástupce hospodáře: Jaroslav Serbus

Pokladní: Ivana Říhová

Správce pergoly: Ladislav Havránek

Členové výboru: 

Josef Slavík

Jaroslav Slavík

Václav Cabrnoch

Martin Valíček

Ostatní spolupracovníci výboru: Jiří Kratochvíl, účetnictví vede Líba Svíčková a rybářský kroužek pro děti vede Martin Čech.

Dne 16.10. 2021 se od 10:00 hodin koná výroční členská schůze MO Tři Dvory. 

Místo konání Tři Dvory, Stará hospoda. 

Získání rybářského lístku 2021

V níže uvedených termínech od 09:00 hodin do 12:00 hodin bude probíhat školení zájemců o získání 1 rybářského lístku v kanceláři Českého rybářského svazu, z.s., místní organizace Tři Dvory, IČ 46381147, se sídlem Tři Dvory 297. V případě zájmu nás prosím předem kontaktujte.

  • 9.1. 2021
  • 6.2. 2021
  • 6.3. 2021
  • 3.4. 2021
  • 1.5.2021

Jiří Srb

Předseda MO Tři Dvory

Výdej povolenek na rok 2021

Tak jako v roce 2020 i v letošním roce bude naše činnost do značné míry ovlivněna tím, jaká budou v dané době aktuálně platná vládní opatření v souvislosti s onemocněním COVID-19. Dodržujte tak prosím platná nařízení (roušky, rozestupy, dezinfekce atd.). V případě dotazů nás kontaktujte telefonicky (606872598, 602487368) nebo emailem (krol@volny.cz, s.r.b@seznam.cz)

Výdej povolenek na rok 2021 bude zahájen v sídle našeho spolku ve Třech Dvorech dne 9.1. 2021, dále pak v níže uvedených termínech. Výdej povolenek bude probíhat v uvedených termínech přes "výdejní okénko".

Termíny výdeje povolenek 2021

Leden

Sobota 9.1. 2021 v době od 09:00 hodin do 12:00 hodin.

Sobota 16.1. 2021 v době od 09:00 hodin do 12:00 hodin.

Sobota 23.1. 2021 v době od 09:00 hodin do 12:00 hodin.

Únor

Sobota 6.2. 2021 v době od 09:00 hodin do 12:00 hodin.

Středa 10.2. 2021 v době od 16:30 hodin do 18:30 hodin.

Sobota 20.2. 2021 v době od 09:00 hodin do 12:00 hodin.

Březen

Sobota 6.3. 2021 v době od 09:00 hodin do 12:00 hodin.

Středa 10.3. 2021 v době od 16:30 hodin do 18:30 hodin.

Sobota 20.3. 2021 v době od 09:00 hodin do 12:00 hodin.

Duben

Sobota 3.4. 2021 v době od 09:00 hodin do 12:00 hodin.

Sobota 10.4. 2021 v době od 09:00 hodin do 12:00 hodin.

Květen

Sobota 1.5. 2021 v době od 09:00 hodin do 12:00 hodin.

Vzhledem k aktuální situaci v daný čas může docházet ke změnám, o kterých budete informováni na stránkách www.rybaritridvory.cz.  

Vrácení úlovkových lístků

Nejpozději do 16.1. 2021 je třeba vrátit řádně vyplněné úlovkové lístky.

  • Tak jako v minulých letech je možno úlovkové lístky vhodit do schránky, kterou máme v sídle organizace (při příchodu k objektu restaurace je schránka hned vpravo za zdí pod nástěnkou)
  • Zaslat prostřednictvím pošty
  • Předat v době výdeje povolenek,

V případě dotazů nás kontaktujte telefonicky (606872598, 602487368) nebo emailem (krol@volny.cz, s.r.b@seznam.cz) 

Brigády 2021

Ohledně brigád je třeba se předem telefonicky domluvit (p. Serbus, p. Slavík). Po odvolání omezujících opatření, budou vypsány termíny. 

Termín pro zaplacení členství a výdej povolenek je 20.6. 2020 od 08:00 do 11:00 hodin na Baště 


!!!Brigády pouze po telefonické domluvě kdykoliv!!!

!!!Opatření k výdeji povolenek!!!

Opatření k výdeji povolenek

Po dobu platnosti vládních opatření bude výdej povolenek v naší organizaci upraven takto:

1) člen na email krol@volny.cz , popřípadě telefonicky sdělí o jakou povolenku má zájem

2) následně mu v nejbližší možné době bude zpětně na email, popřípadě telefonicky sdělen termín, kdy a za jakých podmínek mu bude možné povolenku vydat. (Je nutné tedy vyčkat na zpětné potvrzení a dodržet stanovené časy)

Na základě rozhodnutí ČRS se povinnost zaplatit členství do konce dubna odkládá. Členství tak půjde zaplatit i po tomto termínu. Konečné datum pro zaplacení bude stanoveno po ukončení mimořádných opatření. Kdo si tedy pro tento rok chce zaplatiti pouze členství a nebude si brát povolenku, ten ať počká a členství si zaplatí až po ukončení mimořádných opatření. Otermínech pro zaplacení členství Vás budeme na stránkách informovat. 

S ohledem na zpřísněná opatření vlády České republiky týkající se šíření koronaviru, jsou do odvolání zrušeny termíny výdeje povolenek a členských známek, včetně brigád. Jakmile to situace dovolí, bude vše obnoveno. Sledujte naše internetové stránky.Děkujeme za pochopení.           výbor MO Tři Dvory