INFORMACE - odložení povinnosti úhrady členského příspěvku

02.04.2020